Bourns,中文译为邦士或者伯恩斯,是一家世界级的电子元器件制造商。Bourns在全球拥有10个研发中心,12家工厂,以及遍布全球数以百万计的销售办事处和代销机构。Bourns公司为客户提供超过4000种高品质的产品,其中以微调电阻(电位器)和电信保护器件更是以世界顶尖的品质获得了全球客户的一致推崇。Bourns电位器广泛应用于通信、计算机、工业控制、医疗、汽车、数码、家电、仪器仪表、航空航天等各个领域。
符合条件商品:5
3296W-502  5K
 • 商品编号:P3985
 • 封装规格:DIP
 • 品牌:BOURNS
 • 型号:3296W-502 5K
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 50个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 5000个:

  ¥0.0000
 • 库存:0 个
 • 可订货
P4SMA13A
 • 商品编号:P1541
 • 封装规格:**
 • 品牌:BOURNS
 • 型号:P4SMA13A
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 50个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 5000个:

  ¥0.0000
 • 库存:0 个
 • 可订货
3314G-1-103E
 • 商品编号:P1726
 • 封装规格:SMD
 • 品牌:BOURNS
 • 型号:3314G-1-103E
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 50个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 5000个:

  ¥0.0000
 • 库存:30000 个
 • 可订货
3296W-1-504LF
 • 商品编号:P1725
 • 封装规格:DIP
 • 品牌:BOURNS
 • 型号:3296W-1-504LF
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 50个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 5000个:

  ¥0.0000
 • 库存:300 个
 • 可订货
3296W-1-103LF
 • 商品编号:P1724
 • 封装规格:DIP
 • 品牌:BOURNS
 • 型号:3296W-1-103LF
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 50个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 5000个:

  ¥0.0000
 • 库存:300 个
 • 可订货